O NAMA

Zašto je formiran Nacionalni operativni tim?

Vlada Crne Gore je na sjednici od 10. decembra 2015. godine, donijela Strategiju suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018 (CVE Strategija), s ciljem da na djelotvoran način odgovori problemima radikalizacije i nasilnog ekstremizma i doprinese globalnoj borbi protiv terorizma, bez obzira na njegovu formu i pojavni oblik. CVE Strategija se nadovezuje i dopunjuje nacionalnu Strategiju za sprječavanje i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma.

U cilju intenziviranja praćenja implementacije Akcionog plana, Biro za operativnu koordinaciju, formirao je tijelo – Nacionalni međuresorski operativni tim za praćenje sprovođenja Akcionog plana za implementaciju Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma (NOT).

Discussing the Numbers
 

BESPLATNA INFO LINIJA

 080 12 12 12 

Colorful Notebooks

Vlada Crne Gore, na sjednici od 6.februara 2020.godine, razmotrila je Predlog strategije prevencije i suzbijanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma za period 2020-2024.godina s Predlogom Akcionog plana za 2020.godinu i izvještajem o realizaciji Prelaznog akcionog plana za 2019.godinu za nastavak realizacije aktivnosti iz Strategije suzbijanja nasilnog ekstremizma 2016-2018. godina koje je dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova i donijela sledeće zaključke

Notebooks

Suzbijanje nasilnog ekstremizma i  radikalizacije koji vode ka terorizmu zahtijeva posvećen angažman i profesionalnu saradnju svih segmenata društva – prije svih, državnih organa i lokalnih samouprava, ali i drugih važnih činilaca društva iz nevladinog, privatnog, naučnog i civilnog sektora. Pokretanje Platforme za suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu (Platforma) je odraz potrebe da se kreira i podržava okruženje za širenje razumijevanja i promovisanje principa građanske države.

Kontaktiraj nas

Hvala Vam!